На головну    
 Фізика [2692] - Реферати

Волоконна оптика та її застосування
Електропостачання МЕТАЛООБРОБНИЙ цеху ВАТ "Завод ім. Фрунзе"
Експлуатація та неполадки асинхронних двигунів
Дослідження приладів по вімірюванню вологості
Вимикачі НАВАНТАЖЕННЯ
Вакуумна плазмова технологія високих енергій
Експлуатація повітряних ліній електропередач
Чисельне рішення рівняння Шредінгера засобами Java
Атомні і океанські електростанції
Атомарні газорозрядні лазери
Аналогові електронні Пристрої
Аналіз та обґрунтування методів и технічних засобів насосної станції Вторинна підйому для зрошування Лепетіського району Херсонської області
Проектування Малої гідростанції на Печенізькому водосховіщі
Плоскі діелектрічні хвілеводі для ТІ полярізації
Пристрій і вибір асинхронного електродвигуна
Рівняння Больцмана, Ліувілля, Боголюбова
Розрахунок електропостачання цеху
Пріоритетні наукові дослідження в Україні "Вітер - альтернативне джерело енергії"
Сонячні та вітряні електростанції
Вивчення вимірювальних приладів. Оцінка похибок вимірювань фізичних величин
Управління системами електропостачання
Основи електротехніки
Релейний захист
Тепловий розрахунок обрізної батареї
Теорія вихорів
Розрахунок системи повітропостачання
Трифазні ланцюга
Нагрівання води і ... економічна криза
Реконструкція електричної підстанції "Каюковская"
Фізичні основи нанесення покриттів методом розпилення
Практичний досвід енергозбереження у школі та вдома
Правила технічної експлуатації електроустановок
Технічне обслуговування та ремонт двигунів змінного Струму
Бульбашки в рідині
Розрахунок намагнічує пристрої для магнітопорошкового методу неруйнівного контролю
Розрахунок кожухотрубного теплообмінника
Техніко-економічне порівняння двох схем електропостачання
Мікропроцесорний контролер електропривода постійного струму
Автоматизація кормоприготувального процесу за допомогою дробарки ДБ-5
Електропостачання паперової фабрики
Електрообладнання фрикційного преса
Електрообладнання компресорної установки
Ядерно-магнітний томографічний каротаж
Явищем люмінесценції
Люмінесцентні лампи - шлях економії енергоресурсів
Новини науки і техніки: нанотехнології
Логістика в роботі електроенергетичних систем
Кондиціонування прядильного цеху
Кондиціювання повітря в цивільних будівлях
Кавітація в турбінах и вибір відмітки Робочий колеса. Конструкція основних вузлів гідрогенераторів
Машинобудівні матеріали. Опір матеріалів
Інфрачервона спектроскопія і спектроскопія кругового дихроїзму. Методи визначення вторинної структури білків
Вітроенергетика в мире
Електромагнітні хвилі в волноводном тракті
Фізичні рохрахункі
Фізичні основи і методи рентгенівських досліджень
Фази потенціалу дії. Радіоактивні випромінювання
Теплоенергетика
Тепловий розрахунок парогенератора ГМ-50-1
Сучасні конструкції і особливості силових трансформаторів розподільних електричних мереж
Резистори: призначення, класифікація і параметри
Розрахунок турбогенератора
Розрахунок параметрів електричних схем
Проектування електропостачання дільниці з двома ковальськими індукційними нагрівачами і одним ІНМ
Проектування електропостачання ділянки
Проектування електропостачання комбінату по видобутку мідної, мідно-цинкової і сірчаної руди
Перевірочний розрахунок типу парового котла
Плавлення тіл
Про єдиної теорії векторних полів
Гаряче водопостачання району міста
Електропостачання дільниці з 2ІСТ-2,5
Автоматизація теплового пункту громадянського будинку
Енергопостачання цинкового заводу
Електричні явища в природі: блискавка
Методи і засоби вимірювань
Машини постійного струму
Розрахунок теплообмінних апаратів
Розробка вітроенергетичної установки
Розрахунок силового трансформатора
Оптимізаційні розрахунки, виконувані при управлінні енергосистемами
Походження радіації
Розрахунок вторинного джерела живлення
Розрахунок електричної підстанції
Розрахунок електричних ланцюгів синусоїдального струму
Проектування і розрахунок електричного освітлення
Вімірювальній Механізм и схема електродінамічніх фазометрів
Кристалічні структури твердих тіл
Кристалічна структура керамік Tl2Ba2, отриманих з використанням високого тиску
Кристали та аморфні тела
Коефіцієнт тертя і методи його розрахунку
Коефіцієнт гідравлічного тертя
Котельні міні-ТЕЦ
Космічні промені і реліктове випромінювання у Всесвіті
Корпускулярно-хвильовий дуалізм Речовини
Корпускулярно-хвильовий дуалізм
Коронний розряд
Коронний розряд
Концепція невізначеності квантової механіки
Концепція відносності простору-часу
Контрольна з метрології


1   2   3   4   5   6   7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20