На головну

 Фізика [2692] - реферати
Захист від зміни частоти
Захист інформації у колах, что проводять струм
Захист від атмосферних перенапружень
! Застосування теоретико-польових методів до нізькорозмірніх квантових систем при скінченній температурі
! Застосування принципу можливости переміщень та принципу Даламбера до розв'язування задач
Закони сохрененія імпульсу
Закони збереження і симетрія
Закони Ньютона
Закони Кірхгофа
Закономірності розвитку фізики
Закони Збереження та динаміка обертального руху
Закон всесвітнього тяжіння
Закон Авогадро
Зайкінское газопереробне підприємство
Заземлення: будова, монтаж і обслуговування
Заземлення: теорія і практика
Загальні принципи моделювання
Залежать від часу процеси в ядерному магнітному резонансі
Залежність поля і його градієнтів двухкольцевой блокової магнітної системи від напрямку намагніченості в блоках
Життя з точки зору фізики
Життя і творчість Майкла Фарадея
Життя і досягнення Нільса Бора
Рідкі кристали
Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного использование
Енргоносії та їх характеристика
Енергозбереження на об'єктах гірничо-металургійного комплексу
Енергозбереження - Вимога годині
Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
Енергетичне обстеження Будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
Аналіз способів захисту і розкрадання інформації в лічильниках електричної енергії
Електрика і електростатіка
Експлуатація та ремонт електродвигунів
Експериментальна аерогідродінаміка та гідравліка
Ексітоні в напівпровідніках и наноструктурах
Екологізація енергетики
Єдина квантова теорія: матричне моделювання елементарних частинок
Дрейфові транзистори їх параметри, переваги та недоліки
Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
Дослідне Вивчення властівостей математичного маятника
Дослідна перевірка закону Збереження механічної ЕНЕРГІЇ
Дослідження тріфазної системи при з'єднанні спожівачів трикутником
Дослідження тріфазної системи при з'єднанні спожівачів зіркою
Дослідження Особливе залежності заряду перемикань від прямого Струму для епітаксіальніх pin структур різніх тіпів та Розмірів
Дослідження однофазного трансформатора
Дослідження електричного кола змінного Струму з паралельних з'єднанням віток
Доопрацювання джерела напруги ВС 4-12
Доменні структури для тестування в магнітосіловой мікроскопії
Дозиметрія: еквівалент поглинання, одиниці виміру і характеристика доз
Додавання гармонічніх коливання та затухаючі коливання
Додавання гармонічніх коливання
Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон полного Струму и его использование
Діоді
Диференціальне рівняння відносного руху механічної системи
Діфракція світла
Дифракція світла
Дифракція світла
Дифракційна структура зображення. Критерії якості оптичного зображення
Дистанційне керування прохідницьких комбайнів 4П-2. Вимоги до релейного захисту
Дисперсія. Спостереження спектрів
Диполі і тіла обертання
Дінамічні процеси та теорія хаосу
Дінамічне гальмування асинхронного двигуна на прікладі фрезерного деревообробного верстата
Динаміка частинок
Джерела енергії та вибір енергоносія
Джерела енергії и генератори ЕНЕРГІЇ
Джеймс Максвелл
Дефекти в металах и сплавах
Дія фізичних сил на конструкцію
Дія світла
Деаераторні баки
Двовимірна спектроскопія ЯМР
Рух тіл
Двигун постійного струму
Двигун постійного струму
Датчики вологості
Давачі набліження
Дiя атомiв у НАВКОЛИШНЬОГО середовіщi
Грози, удари блискавок, градобою
Гравітон - термін український
Гравітація
Державна програма Республіки Білорусь "Енергозбереження"
Гістерезіс феромагнетіків
Гіперзвук та его Властивості
Гідроенергетика України
Гідродінамічне глісування
Гідродінамічна нестійкість Віхрова руху в системах з об'ємнім стоком Речовини
Гіроскоп
Гідроенергетичний комплекс Сибіру
Гідроенергетика України
Гідроенергетика
Гідравлічні опору трубопроводів і гідромашин
Гідравліка трубопровідних систем
Геотермальна енергетика
Геотермальна енергетика
Геометрична оптика та квантова фізика
Геометрична оптика і квантові властивості світла
Геометрична оптика
Геометрична і фізична оптика
Географія атомної енергетики РФ
Генератори синусоїдальних коливань


8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27