На головну    
 Фізика [2692] - Реферати

Дослідження стійкості розімкнутої системи електропривода ТПН-АД
Дослідження трифазного ланцюга при сполуці навантаження зіркою
Дослідження трифазної електричної ланцюга при з'єднанні навантаження зіркою
Дослідження трифазного ланцюга при з'єднанні електроприймачів зіркою
Дослідження тліючого розряду в СО2-лазері
Дослідження спектрів немодульованих і модульованих коливань і сигналів
Дослідження системи управління швидкістю електроприводу з пружним ланкою в передавальному механізмі
Дослідження сегнетоелектриків
Дослідження властивостей магнітних наноносітелей
Дослідження властивостей магнітних рідин методом світлорозсіювання
Дослідження релейно-контакторною схеми управління ЕП з АД і динамічне гальмування
Дослідження релейно-контакторною схеми управління електроприводом з АД і динамічним гальмуванням
Дослідження резонансу в одиночних коливальних контурах
Дослідження режимів роботи джерела, приймача і лінії електропередачі постійного струму
Дослідження розподілу напруги по гірлянді ізоляторів
Дослідження розподілу напруги по гірлянді ізоляторів
Дослідження робіт Фарадея з електрики
Дослідження процесів випаровування і конденсації рідких крапель
Дослідження процесів деформації крапель магнітних емульсій
Дослідження потоку рідини в каналі змінного перерізу
Дослідження перехідних процесів в електричних ланцюгах з джерелом постійної напруги
Дослідження паралельної роботи трифазних двообмоткових трансформаторів
Дослідження особливостей граничного тертя ротаційним віскозиметром
Дослідження зворотного зв'язку в підсилювачах
Дослідження нелінійних ланцюгів постійного струму
Дослідження моделі електролітичного осадження міді
Дослідження методів спостереження доменів в тонких феромагнітних плівках
Дослідження магнітної рідини методом розсіювання світла
Дослідження капілярного підйому магнітної рідини при впливі неоднорідного магнітного поля
Дослідження індукованої шумом синхронізації в системах з дискретним часом
Дослідження допробойних оптико-акустичних ефектів в експериментах з аерозольними середовищами
Дослідження дисперсійних властивостей скляної призми в області видимого світла спектрометром ГС-5
Дослідження динамічних властивостей моделей типових ланок систем автоматичного управління
Дослідження довічних лічильників
Дослідження руху механічної системи з двома ступенями свободи
Дослідження впливу частоти змінного електричного поля на яскравість люмінесценції різних люмінофорів
Дослідження впливу ультразвуку на корозійно-механічне зношування
Дослідження біполярного транзистора
Дослідження біполярного транзистора
Випробування електрообладнання
Випробування електромагнітного реле струму
Випробування електромагнітного реле напруги
Використання фізичних законів в музичному світі
Використання дефектів, що виникають при імплантації водню або гелію, для формування глибинних структур в кремнії
Використання біомаси для отримання енергії
Ісаак Ньютон
Іонізуючі випромінювання, їх характеристики та методи вимірювань
Інфразвук та ультразвук
Інфразвук
Інтерференція світла
Інтерференція світла
Інтелектуальні технології
Інтегрування рівнянь руху матеріальної точки, що знаходиться під дією змінних сил
Індукційна плавка металу
Інваріантність фізичних законів
Вивчення застосування закону ома для ланцюгів постійного струму
Вивчення явищ інтерференції
Вивчення пристрою і принцип дії трансформаторів струму і напруги
Вивчення пристрою і принцип дії реле часу
Вивчення пристрою і принцип дії контакторів постійного і змінного струму
Вивчення пружного і непружного ударів куль
Вивчення тонких лінз і сферичних дзеркал
Вивчення теплових явищ у шкільному курсі фізики
Вивчення структури і хімічного складу кордонів зерен багатокомпонентних систем на основі гексаферріти стронцію
Вивчення з'єднань резисторів і перевірка законів Ома і Кірхгофа
Вивчення швидкості горіння високоенергетичних сумішевих твердих палив
Вивчення властивостей PN-переходу різними методами
Вивчення регулювальних властивостей електроприводу з двигуном постійного струму
Вивчення реверсивного магнітного пускача
Вивчення роботи польового транзистора
Вивчення плоских діелектричних хвилеводів для ТЕ поляризації
Вивчення особливостей електричних властивостей магнітних рідин
Вивчення деяких питань термодинаміки
Вивчення контактів і магнітних пускачів
Вивчення конструкцій реле, застосування в схемах релейного захисту
Вивчення компенсаційного методу вимірювань
Вивчення зорової труби
Вивчення закономірностей реабсорбції випромінювання донора на триплетних молекулах акцепторів енергії
Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника Максвелла
Вивчення гідродинаміки зваженого шару
Вивчення гідравліки як теоретичної дисципліни
Зображення струмів і напруг комплексними числами
Вимірювання при експлуатації об'єктів ракетно-космічної техніки
Вимірювання електричних величин при дослідженні однофазного двохобмотувальні силового трансформатора
Вимірювання параметрів електричних ланцюгів
Вимір відносин питомих теплоємність
Вимірювання лінійних величин
Вимірювання довжини хвилі випромінювання лазера інтерференційних методом
Вимірювання динамічної в'язкості рідин і газів
Зміна структури рідини близько твердій поверхні
Випромінювання Вавилова-Черенкова
З'єднання та відгалудження жив проводів та кабелів
Зони Френеля
Зонна теорія твердих тіл
Зонна теорія електропровідності Напівпровідників
Значення паливно-енергетичного комплексу
Значення і завдання енергетичного господарства
Будівлі з нульовим споживанням енергії (пасивні, здоров'я)
Звукові хвилі
Звуковий локатор


7   8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26